AEGON publiceert voorlopige resultaten vierde kwartaal 2008;

AEGON publiceert voorlopige resultaten vierde kwartaal 2008;
AEGON behoudt sterke kapitaalpositie ondanks een verlies in het vierde kwartaal

Kapitaalpositie blijft sterk; kapitaaloverschot boven AA-vereisten van EUR 2,9 miljard per 31 december 2008

Eigen vermogen van ongeveer EUR 6,1 miljard per 31 december 2008
Kernkapitaal 1) van ongeveer EUR 9,1 miljard per 31 december 2008
Kernkapitaal, exclusief herwaarderingsreserve, van ongeveer EUR 16,3 miljard per 31 december 2008, 78% van de totale kapitaalbasis – boven de doelstelling van 70%
Herwaarderingsreserve in vierde kwartaal met EUR 1,7 miljard afgenomen naar EUR 7,2 miljard negatief
IGD 2) kapitaaloverschot van EUR 5,5 miljard, gelijk aan een IGD solvabiliteitsratio van 180% (2007: 190%)
De levenbedrijven van AEGON USA hadden ongeveer 350% van het door de NAIC 3) vereiste minimumkapitaal (2007: 336%)
EUR 1,7 miljard kapitaal vrijgemaakt in 2008, inclusief EUR 1 miljard in het vierde kwartaal
Nettoverlies vierde kwartaal 2008 naar verwachting ongeveer EUR 1,2 miljard

Onderliggend verlies vóór belastingen van ongeveer EUR 200 miljoen, voornamelijk als gevolg van versterking van de reserves en versnelde afschrijvingen van geactiveerde eerste kosten in de Verenigde Staten en lagere beheervergoedingen
Lager dan verwachte resultaten op fair value items van ongeveer EUR 0,8 miljard vóór belastingen als gevolg van:
Lagere resultaten van beleggingen die op fair value basis worden gewaardeerd
Stijging van de fair value van bepaalde garantieproducten in Amerika en Nederland als gevolg van de daling van de aandelenmarkten, lagere rentestanden en hogere volatiliteit, gedeeltelijk gecompenseerd door het positieve effect van de credit spread benodigd voor de waardebepaling van deze garanties
Winst op beleggingen van ongeveer EUR 100 miljoen vóór belastingen
Totaal aan afboekingen ongeveer EUR 500 miljoen vóór belastingen, waarvan ongeveer EUR 350 miljoen betrekking heeft op obligaties
Kernactiviteiten blijven gezond ondanks aanhoudende onrust op financiële markten

Verkoop nieuwe levensverzekeringen in het vierde kwartaal EUR 0,6 miljard
Totaal bruto stortingen EUR 12 miljard; netto stortingen EUR 1,7 miljard; fixed annuity bruto stortingen van EUR 1,7 miljard; variable annuity bruto stortingen van EUR 0,6 miljard
Maatregelen om effecten financiële crisis te weerstaan

Verdere vrijmaking van EUR 1,5 miljard kapitaal verwacht in 2009
Goede uitgangspositie om in 2009 volgens plan EUR 150 miljoen kostenbesparingen te realiseren
Verlaging van de spread-based balances bij de Institutional Markets Division met EUR 14 miljard, waardoor over de komende twee jaar het kredietrisico wordt verminderd en er EUR 0,6 miljard kapitaal vrijkomt, waarvan EUR 0,3 miljard in 2009

Comments are closed.